Logg inn
  Advarsel Leveringsinformasjonen er endret og prisene kan også ha blitt endret
  Feilmelding Vi kan ikke finne leveringsinformasjon, vennligst prøv igjen senere

Aktiver din konto

Hei og hjertelig velkommen til våre nye nettbutikk!

For å komme i gang må du aktivere kontoen din, uansett hvilken metode du benytter kommer du til å trenge ditt kundenummer.

Aktivering av konto med e-post er mulig ved å benytte den e-posten som du har oppgitt til oss tidligere.

- Vet du hvilken epostadresse du har registrert hos Ringnes, velger du "Aktiver med e-post"

-Er du ikke sikker på hvilken epost du har registrert hos Ringnes, velger du "Aktiver med postnummer" 

Under kan du fylle ut din informasjon og aktivere din konto.